Daily Archives: Tháng Năm 23, 2012

Chợ chiều

Chợ chiều Ngày tàn, mưa rớt lê thê Đường quê sũng ướt – chị về…chân không Giọt rơi Rơi trắng cánh đồng Chợ chiều vắng ngắt mênh mông… Chợ chiều !

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?