Daily Archives: Tháng Năm 27, 2012

Vướng vít vần thơ

Vướng vít vần thơ Tơ lòng – vướng vít vần thơ Sợi nhện rối rắm, trói mơ một đời Bổng_trầm…mấy tiếng buông lơi Đàn ai tấu khúc chơi vơi – thật buồn ! Tú_Yên (27-05-2012)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?