Daily Archives: Tháng Sáu 14, 2012

Mùa rơi…

Mùa rơi Con đường cũ Phượng buồn nên thay lá Người đâu rồi ? Để lả tả… Mùa rơi. Tú_Yên (11-06-2012)

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?