Daily Archives: Tháng Bảy 10, 2012

Giỗ Ba !

Giỗ Ba ! Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 22 của Ba * Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du Bao nhiêu năm – cũng kiếp người Ba đi bỏ lại tiếng cười vụn tan Về miền cực lạc miên man … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ cho Người... | Thẻ | 4 phản hồi