Daily Archives: Tháng Mười 2, 2012

Bực mình !

Nói vui. Mà hổng được vui Bởi vì có chuyện xui xui Bực mình ! Dặn lòng: hãy cố làm thinh Lắm khi là tại do mình tưởng ra Sao mà Kỳ quá vậy ta ? Khi không cứ lại…cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?