Daily Archives: Tháng Mười 3, 2012

Tạ…

Tạ… Tạ ngày đã sớm vèo bay Tà huy rơi rụng cho dài vấn vương Mưa mưa_nắng nắng – vô thường Tạ mùa đã mất biệt phương trời nào

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?