Daily Archives: Tháng Mười 9, 2012

Tiếng thơ

Tiếng thơ Ngày qua…Bỏ lại giấc chiềuCâu thơ nặng nợ đăm chiêu muộn phiềnBởi vì mây xám treo nghiêngDường như bão vẫn rất siêng trở về !?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?