Daily Archives: Tháng Mười 23, 2012

Thơ TY phổ Nhạc – Thương !

Thơ : Tú_Yên Nhạc : Như Ngọc Hoa Hòa âm : Đặng Vương Quân Trình bày : Cẩm Sa Click vào hình để nghe nhạc Thì thương…một chút – rất gần Thương Cha_Mẹ với vuông sân, góc nhà. …Thương  Thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 6 phản hồi