Daily Archives: Tháng Một 8, 2013

Thế rồi…

Thế rồi… Thế rồi… Hết cả mùa Thu Để cho Đông đến mây mù nhẹ giăng Xuân về Người có hay chăng ? Hậu giang chia nửa…bóng trăng – sông Tiền. Tú_Yên (07-01-2013)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?