Daily Archives: Tháng Một 13, 2013

Theo Xuân về

Theo Xuân về Theo Xuân về – có nắng vàng Có nhành Mai Có sẽ sàng lời ca Cành Đào khoe sắc thướt tha Hồng Lan Huệ …Cũng mượt mà xinh tươi Theo Xuân có cả tiếng cười rộn vang. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?