Daily Archives: Tháng Tư 8, 2013

Thơ TY phổ Nhạc – Cũng vẫn lối về

http://www.hathaykhongbanghayhat.org/sites/default/files/audio//Cung%20van%20loi%20ve%20%28TT%29.mp3 Thơ : Tú_YênNhạc : Mai Đằng Hòa âm : Đặng Vương Quân Ca sĩ: Tâm Thư hat hay hay hat

Đăng tải tại Thơ Tú_Yên phổ Nhạc | Thẻ | 2 phản hồi