Daily Archives: Tháng Năm 21, 2013

Ai hiểu chăng ?

Ai hiểu chăng ? (Thủ vĩ ngâm) Xa biệt phương nào ai hiểu chăng ? Mưa chiều ra rích mịt mù giăng Người đi chếnh choáng bên ly rượu Kẻ ở lang thang dưới bóng Hằng Bấc lụn, canh tàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ ĐL | Thẻ

Bây giờ…

Bây giờ… Quê nhà nay vẫn thế thôi Chỉ là người đã đi rồi – mau quên Sông buồn, con nước mông mênh Bơ vơ cánh Vạc…buồn tênh Bây giờ… Tú_Yên (21-05-2013)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?