Ai hiểu chăng ?

93cc8-phocuchotrang

Ai hiểu chăng ?
(Thủ vĩ ngâm)

Xa biệt phương nào ai hiểu chăng ?
Mưa chiều ra rích mịt mù giăng
Người đi chếnh choáng bên ly rượu
Kẻ ở lang thang dưới bóng Hằng
Bấc lụn, canh tàn đêm ảo mị
Ngày qua, tháng lại dạ băn khoăn
Vì đâu tâm trí luôn đau khổ ?
Xa biệt phương nào ai hiểu chăng ?

Tú_Yên
(21-05-2013)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ ĐL và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.