Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Kiếp người ?

Kiếp người Đời “vô ngã” Hay tình người “vô nghĩa” ? Trăm năm rồi Trăm năm nữa …bằng không Dẫu có níu được vòng quay vũ trụ Thì kiếp người vẫn là những long đong. Tú_Yên (06-05-2013) Advertisements

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?