Daily Archives: Tháng Sáu 23, 2013

Vẫn Quê – Trăm năm muộn phiền

Vẫn Quê Về Quê thăm bóng Dừa xanh lá Thăm cả con kênh rất lặng thầm Oằn mình theo suốt tháng năm Quê xưa, dẫu lắm thăng_trầm – vẫn Quê. Tú_Yên (23-06-2013)

Đăng tải tại Lưu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?