Daily Archives: Tháng Tám 2, 2013

Hè ơi ! Đừng đi

Hè ơi ! Đừng đi Thì cứ thế Hè ơi ! Đừng đi nhé Ở lại đây cho cánh Phượng tươi màu Lời đã hẹn Hình như còn nguyên đó Một lần thương Quên_nhớ …ở trong nhau ? Thì cứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?