Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

Giá như…

  Giá như… Người đi đâu ? Người về đâu ? Chiều nghiêng nên nắng xóa màu thời gian Thơ là câu_chữ lang thang Gửi cho muôn hướng…tình tang… quên đời. Giá mà… Tuyết trắng ngưng rơi Cho xanh hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?