Daily Archives: Tháng Hai 11, 2014

Buồn và vui ??

Không biết sao dạo nầy mình cảm thấy trong lòng rất trống trải ! Chẳng muốn làm thơ mà cũng chẳng muốn…gì !

Đăng tải tại Tản mạn | Thẻ | 2 phản hồi