Daily Archives: Tháng Ba 7, 2014

Sợi nhớ_Sợi thương…

Sợi nhớ_Sợi thương… Bao năm chữ hiếu vẹn tròn Mẹ đi, bỏ lại… Cha mòn mỏi trông

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ