Daily Archives: Tháng Ba 13, 2014

Đêm…

Đêm…  Đêm nhiều vắng lặng, mông mênh Thuyền xa nên bến buồn tênh – lạnh lùng. Có là con sóng bao dung ? Có là trăng để soi chung bóng_hình ? Có là thơ tặng riêng mình ? Có là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?