Daily Archives: Tháng Ba 25, 2014

Một mình !

Một mình ! Một mình thôi ! Một mình Tôi Chân trời xa tắp – lẻ loi đi_về Đường trần lắm nỗi nhiêu khê Làm sao để những bộn bề trôi xa ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ