Daily Archives: Tháng Tư 12, 2014

Dùng dằng ?

Dùng dằng ? Người đi Quên Nhớ …gì Ta ? Dùng dằng ? Nên phải hóa ra – ngại ngần

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ