Daily Archives: Tháng Tư 17, 2014

Hỏi…

Hỏi… Âm thầm Tôi hỏi mênh mông Hỏi Trăng Trăng cứ thinh không lặng buồn.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ