Daily Archives: Tháng Tư 23, 2014

Buồn !

Vẫn là những nỗi buồn vây quanh Buồn tự trong nhà rồi loanh quanh khắp ngõ Có lẽ tất cả chỉ là những điều khó tỏ Để buồn về Buồn ở đó – không đi Mình chẳng là gì Mà cũng chẳng là cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ