Monthly Archives: Tháng Năm 2014

Tranh vẽ nổi trên vải

Hoa Lan Tranh vẽ nổi trên vải bằng sơn nước By Tú_Yên (năm 1973)

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tranh vẽ

Hoa Hồng Tranh vẽ bằng bút bi By Tú_Yên (2004)

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | 3 phản hồi

Ước gì…

Ước gì… Ước gì… Sông cứ xuôi dòng Cho hoa tươi sắc và không héo tàn Cho đàn dậy khúc tình tang Cho người bên đó…mơ sang – bên nầy Tú_Yên (10-05-2014)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi

Ước gì…

Ước gì… Ước gì… Tôi níu được Xuân Gửi “mùa…” sang chốn bâng khuâng đợi chờ Trùng dương, ngăn cách đôi bờ Xuân về bên ấy Cho thơ dịu dàng. Tú_Yên (08-05-2014)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thế rồi…

Thế rồi… Thế rồi… Con lại ra đi Dấn thân vào nẻo sân_si cõi người Mong rằng chốn ấy đẹp tươi Để nơi con đến tiếng cười trong veo.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ