Daily Archives: Tháng Năm 5, 2014

Thế rồi…

Thế rồi… Thế rồi… Con lại ra đi Dấn thân vào nẻo sân_si cõi người Mong rằng chốn ấy đẹp tươi Để nơi con đến tiếng cười trong veo.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ