Daily Archives: Tháng Năm 8, 2014

Ước gì…

Ước gì… Ước gì… Tôi níu được Xuân Gửi “mùa…” sang chốn bâng khuâng đợi chờ Trùng dương, ngăn cách đôi bờ Xuân về bên ấy Cho thơ dịu dàng. Tú_Yên (08-05-2014)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?