Daily Archives: Tháng Năm 11, 2014

Ước gì…

Ước gì… Ước gì… Sông cứ xuôi dòng Cho hoa tươi sắc và không héo tàn Cho đàn dậy khúc tình tang Cho người bên đó…mơ sang – bên nầy Tú_Yên (10-05-2014)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | 2 phản hồi