Daily Archives: Tháng Năm 30, 2014

Tranh vẽ nổi trên vải

Hoa Lan Tranh vẽ nổi trên vải bằng sơn nước By Tú_Yên (năm 1973)

Đăng tải tại Tú_Yên vẽ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?