Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Cháu Tôi

Đăng tải tại Ảnh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ Ba !

Nhớ Ba ! Nhớ Ba ! Con viết bài thơ mới Gửi chút tâm tư – chút nỗi niềm rưng rưng. Đã mấy mùa thay đổi Mơ ước tương phùng luôn nhói tim

Đăng tải tại Thơ cho Người... | Thẻ

Giỗ Ba

* Kỷ niệm ngày giỗ thứ 24 của Ba – Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du Giỗ Ba Thế là lại đến giỗ Ba Tháng 5 bất chợt mưa sa đầy trời Bóng Người cách biệt mù khơi “Tàn mơ”* … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ cho Người... | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

May

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ

Bông Sứ trắng

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | 2 phản hồi

Lửa Phù Đổng ?

Lửa Phù Đổng ? Lửa Phù Đổng đến bao giờ thấy được ? Như ngày xưa từng lằn vút roi thần Ta nhắm mắt nhớ một thời thuở trước Bao tiền nhân ghi dấu những hồng ân. Tú_Yên (03-06-2014)

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | 6 phản hồi