Daily Archives: Tháng Sáu 19, 2014

Giỗ Ba

* Kỷ niệm ngày giỗ thứ 24 của Ba – Họa sĩ_Điêu khắc gia Đông Du Giỗ Ba Thế là lại đến giỗ Ba Tháng 5 bất chợt mưa sa đầy trời Bóng Người cách biệt mù khơi “Tàn mơ”* … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ cho Người... | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?