Monthly Archives: Tháng Chín 2014

Một mình

Một mình Lẻ loi Sen sống một mình Như đêm khuya lắc tôi nhìn bóng tôi  Như trời có ánh trăng côi Như thuyền bỏ bến nổi trôi biệt ngàn

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ