Một mình

motminh1

Một mình

Lẻ loi
Sen sống một mình

Như đêm khuya lắc tôi nhìn bóng tôi 
Như trời có ánh trăng côi
Như thuyền bỏ bến nổi trôi biệt ngàn

Lạc loài
Cánh lá miên man
Soi nghiêng
Qua mặt nước loang
Một mình.

Tú_Yên
(07-09-2014)

About Tú_Yên

Gió đi bỏ lại mình ta Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.
Bài này đã được đăng trong Thơ Lục Bát và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.