Daily Archives: Tháng Mười 2, 2014

Nhớ !

Nhớ ! Đêm nay ngắm bóng hoa lồng nguyệt Khẽ hỏi lòng riêng có nhớ nhà ? Đất khách mịt mờ chân lữ thứ Điệu đàng…thuở đọc “Gánh hàng hoa”

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?