Daily Archives: Tháng Mười 23, 2014

20-10

Hai mươi tháng mười Hai mươi tháng mười Nhận được mấy cành hoa Để thấy trong Ta …niềm vui ? Ừ! Cũng có

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?