Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Đôi khi…

Đôi khi… Vụng về Câu_chữ rụng rơi Đêm Đông chợt nhớ một thời xưa xa  Vẫn là Năm tháng vội qua Đôi khi ngó hạt mưa sa… Chạnh lòng ! Tú_Yên (27-12-2014)

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?