Daily Archives: Tháng Hai 2, 2015

Cõi vô thường

Cõi vô thường Ừ thôi – là cõi vô thường Trần gian tạm bợ, vấn vương làm gì Cuộc đời cũng chẳng là chi Nợ_duyên như gió bay đi mịt mờ

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?