Daily Archives: Tháng Hai 12, 2015

Nhắn Trời

Nhắn Trời Ông Táo à ! Bà Táo ơi ! Đầu Xuân mây xám đánh rơi nỗi buồn Hợt hời như giọt sương buông Mà sao mưa mắt cứ tuôn dầm dề ?

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?