Daily Archives: Tháng Ba 5, 2015

Lỗi hẹn

Lỗi hẹn Em lỗi hẹn  Nên mưa buồn – khép nép Có một người cứ mãi chép vần thơ Gửi về ai từng ấy những ước mơ Mơ không trọn Đời u hoài như thể…

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?