Daily Archives: Tháng Ba 14, 2015

Thơ chỉ là thơ ?

Thơ chỉ là thơ ? Thơ chỉ là thơ thôi đó mà Như mây theo gió giữa ngàn xa Như ngày đang nắng mà mưa đến Như ánh thiều quang bị phủ nhòa

Đăng tải tại Giảm Stress bằng thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?