Monthly Archives: Tháng Năm 2015

Chạng vạng hoa đèn

Chạng vạng hoa đèn  Có những lúc… “Hoàng hôn không yên lặng” * Phố thênh thang Phố “Chạng vạng hoa đèn“* Trời yên ắng Trăng tìm về soi bóng Ngày đi đâu – bỏ lửng cả đêm đen ? Advertisements

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ

Từ anh

Từ anh Từ anh – hóa đá vọng thơ Nghìn năm đứng mãi bên bờ đại dương Dầm mình với gió cùng sương Nắng chan mưa gội Mùa thương chẳng về.

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ

Hoa Bát Tiên

Đăng tải tại Hoa nhà Tôi | Thẻ

Hoa Dừa

 

Đăng tải tại Hoa nhà Tôi | Thẻ

Trăng khát ?

Trăng khát ? Trăng non_trăng khuyết_trăng già Nghìn năm Trăng vẫn mãi là – vầng trăng. … Trăng vẫn khát ? Muôn đời trăng vẫn khát Một niềm mơ mà phờ phạc – trăm năm Có đôi khi Trăng khuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ