Daily Archives: Tháng Năm 8, 2015

Trăng khát ?

Trăng khát ? Trăng non_trăng khuyết_trăng già Nghìn năm Trăng vẫn mãi là – vầng trăng. … Trăng vẫn khát ? Muôn đời trăng vẫn khát Một niềm mơ mà phờ phạc – trăm năm Có đôi khi Trăng khuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?