Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Tranh Thơ Tú_Yên

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tây Đô đổi mới từng ngày

                           Chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ Tây Đô đổi mới từng ngày Cầu Cần Thơ nối liền hai bờ nhớ Cho bên bồi_bên lở hết gian … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giỗ Ba

Giỗ Ba * Kỷ niệm lần giỗ thứ 25 của Ba – Họa sĩ/Điêu khắc gia Đông Du Hai mươi lăm năm Chỉ mới đó thôi mà đã một phần tư thế kỷ Nếu tính rõ ra từ ngày Ba … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ cho Người... | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một sáng

Một sáng Một sáng nào Anh sẽ đến quê em  Bên dòng sông xanh dịu dàng uốn khúc Để chợt nhận ra trong đời đôi lúc Có những thâm tình vượt cả không gian

Đăng tải tại Thơ mới | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?