Monthly Archives: Tháng Tám 2015

Thơ Haiku

Đăng tải tại Thơ Haiku | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mùa Thu

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mông mênh ngày Hè

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thao thức mùa Xuân

Đăng tải tại Tranh Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những dấu yêu xưa

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vu vơ

Vu vơ Ai xui người cứ hoài mơ Dệt bao câu_chữ vu vơ với tình Khuất xa nào thấy ảnh hình Mà tim lưu luyến…thình lình – ươm tơ Tuyết lùa…từng sợi phất phơ Đa đoan chi để ngẩn ngơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?