Daily Archives: Tháng Tám 4, 2015

Vu vơ

Vu vơ Ai xui người cứ hoài mơ Dệt bao câu_chữ vu vơ với tình Khuất xa nào thấy ảnh hình Mà tim lưu luyến…thình lình – ươm tơ Tuyết lùa…từng sợi phất phơ Đa đoan chi để ngẩn ngơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?