Daily Archives: Tháng Tám 15, 2015

Những dấu yêu xưa

Đăng tải tại Thơ Thất ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?