Monthly Archives: Tháng Một 2016

Khúc niệm lòng

Khúc niệm lòng Xuân sắp đến chẳng mong gì níu giữ Ngày lại ngày, thiếu_đủ rớt qua tay Cõi nhân sinh ví như chốn lưu đày Mà cuộc sống lắm u hoài giăng mắc

Đăng tải tại Thơ 8 chữ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Happy New Year

Chúc Mừng Năm Mới 2016

Đăng tải tại Lễ hội | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?