Monthly Archives: Tháng Tư 2016

Ký ức buồn

Ký ức buồn Ve kêu – biết đã đến hè Có thời xa lắc mà nghe nhớ hoài Ký ức buồn – lãng đãng bay Âm vang như tiếng của ngày – rất xưa

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thơ

Thơ Thơ viết để ươm đầy ước vọng Đôi khi làm lắng đọng hồn ai Như làn gió thoảng…mây bay… Ngân nga ru khúc mê say tặng đời

Đăng tải tại Song thất lục bát | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Duy Anh 3 tuổi

Đăng tải tại Viết cho Cháu | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hỏi ?

Hỏi ?              Liu riu – gió hát cùng trời Miên di khúc nhạc buông lơi – vô thường

Đăng tải tại Thơ Ngũ ngôn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?