Daily Archives: Tháng Tư 29, 2016

Ký ức buồn

Ký ức buồn Ve kêu – biết đã đến hè Có thời xa lắc mà nghe nhớ hoài Ký ức buồn – lãng đãng bay Âm vang như tiếng của ngày – rất xưa

Đăng tải tại Thơ Lục Bát | Bạn nghĩ gì về bài viết này?