Daily Archives: Tháng Năm 25, 2016

Thơ người – Thơ tôi

Thơ người – Thơ tôi Trăm năm câu chữ luôn thầm lặng Như áng phù vân dỗ bóng chiều Thơ người là gió hắt hiu Thơ tôi – con sóng liêu xiêu (gợn buồn) Tú_Yên (25-05-2016) Advertisements

Đăng tải tại Song thất lục bát | Thẻ